Kommunens budget 2020 | Sverigedemokraterna Vaxholm

Kommunens budget 2020

I sista numret (52) av lokaltidningen Kanalen finns det en insändare författad av Malin Forsbrand (C)

,Anders Garstål (S) och Mikael Baumgarten (L). I insändaren gratulerar man sig till att ha blivit omvalda(?). Med detta måste man antagligen mena att man lyckades få igenom en budget vid det sista Kommunfullmäktigemötet 2019.

Man framhåller flera olika budgetsatsningar inom kommunen. Det man glömmer att nämna är att Anders Garstål, gruppledare för socialdemokraterna, lade ner sin röst vid budgetomröstningen och alltså inte stödjer den budget han är satt att regera på tillsammans med centern och liberalerna. Det känns inte som att mittsamverkan är en särskilt stark konstellation. Konstellationen känns igen från politiken och inte heller där känns den stabil.

Sanningen om budgeten är att den till stora delar är ett resultat av det konservativa blockets förslag och yrkanden. Om inte mittsamverkan gått med på de justeringar som framfördes från det konservativa blocket så hade budgeten inte gått igenom, det är den bistra sanningen som Anders Garstål fann alltför svårtuggat för att kunna stödja.

I samma insändare framhåller man också stolt att man lyckades få igenom ett beslut i Kommunfullmäktige som innebär avsteg från den så kallade Bosättningslagen.

Bosättningslagen innebär i korthet att en kommun har ansvar för att sörja för nyanländas bostadsbehov under en etableringstid på två år. När den generösa två-årsperioden gått ut förutsätts det att den nyanlände ordnat med eget boende och försörjning. På förslag av vänstern har Kommunfullmäktige nu beslutat att nyanlända barnfamiljer ska kunna få bo längre i Vaxholm än den angivna två-årsperioden. Man fattar beslutet helt utan analys av vilka följder det kan få för Vaxholms möjligheter att ta emot nya nyanlända som anvisas till Vaxholm via Migrationsverket och som vi inte kan säga nej till. Ett fullständigt huvudlöst beslut som vi röstade emot och också reserverade oss emot.

Under året och framförallt under höstens budgetarbete har vi haft bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det känns som att vi har ett konservativt block i Vaxholm på samma sätt som i rikspolitiken och jag ser fram emot fortsatta goda samtal med dessa partier under 2020.

Klas Beskow

Gruppledare Sverigedemokraterna Vaxholm