Kommunfullmäktige 2019-06-17 | Sverigedemokraterna Vaxholm

Kommunfullmäktige 2019-06-17

Den viktigaste punkten vid Kommunfullmäktigemötet den 17 juni var enligt vår uppfattning Vänsters förslag till uppmjukning av tolkningen av Bosättningslagens två-årsregel.

Migrationsverket har genom Bosättningslagen fått mandat att tvinga kommunerna i Sverige att ta emot ett visst antal asylsökande. I Vaxholms fall 37 personer 2017 och 33 personer 2019.

De asylsökande ska beredas bosättning i kommunen under två år då Migrationsverket (staten) står för kostnaden. Efter etableringsfasen på två år ska den asylsökande själv lösa sin etablering på bostadsmarknaden.

Nu vill Vänstern i Vaxholm att kommunen ska mjuka upp sin tolkning av Bosättningslagen och låta asylsökande som inte löst sin etablering under de två år som de bott i kommunen få bo kvar upp till fem år. Om förslaget genomförs innebär det att Vaxholms mottagning av asylsökande kommer få stora problem. Vaxholm har inga lediga bostäder vilket innebär att om de asylsökande som anlänt till kommunen tillåts bo kvar så kommer de nya asylsökande som anvisas till Vaxholm inte ha någonstans att ta vägen.

Beslutet i Kommunfullmäktige blev att avslå Vänsterns förslag men utreda vad följderna skulle bli om man mjukade upp Bosättningslagens regler och medger att asylsökande bor kvar upp till tre år. Följderna blir givetvis de samma som vid en förlängning av boendet i upp till fem år, det vill säga att Vaxholms kommun får stora problem med att ordna de bostäder som vi blir ålagda via Migrationsverket.

Vi i Sverigedemokraterna röstade givetvis mot förslaget, både motionen och förslaget till utredning. Detsamma gjorde Moderaterna och Kristdemokraterna. För förslaget röstade Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna, Centern och, förvånande nog, Vaxholmspartiet.

Det går inte att frigöra sig från taken att förslaget om utredning av frågan är en räddningsplanka för den styrande minoriteten att hålla sig väl med Vänstern inför andra kommande omröstningar.

Klas Beskow – gruppledare SD Vaxholm