Kommunfullmäktigemöte i Vaxholm | Sverigedemokraterna Vaxholm

Kommunfullmäktigemöte i Vaxholm

Vaxholm 2019-09-23

Vid kvällens kommunfullmäktigemöte behandlandes våra motioner rörande utvecklingen av färjetrafiken i Vaxholm.

Våra tre motioner avfärdades helt av majoriteten i kommunstyrelsen. Vi noterade ett visst stöd från Waxholmspartiet när det gäller utökade turer på Oxdjupsleden vilket vi tackar för.

När det gäller de övriga motionerna som rörde permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm med möjlighet att knyta även Ramsö till en sådan linje och färjeläget i Vaxholm så var motståndet kompakt.

Det sig en aning motsägelsefullt att majoriteten å ena sidan säger sig bejaka en utveckling av Vaxholm som skärgårdens huvudstad samtidigt som man är helt emot lösningar för att utveckla färjetrafiken som är ryggraden i en skärgårdskommuns kommunikationer.

Vi Sverigedemokrater anser att det är självklart att alla i vår kommun, så långt det är möjligt, ska ha samma möjligheter att ta sig till centralorten Vaxholm och det är mot bakgrund av detta vi lade motionen om permanent färjeled mellan Vaxholm och Tynningö. Vi tror också att det skulle vara möjligt att knyta Ramsö till en sådan linje.

Ska det vara långsiktigt möjligt att varsamt utveckla Vaxholm till gagn framför allt för de som bor i centralorten är det nödvändigt att lösa frågan med färjelägets placering i Vaxholm men även här var motståndet och ointresset kompakt. Man hänvisar till att frågan har utretts tidigare utan att man funnit någon lösning. Det tycker vi från Sverigedemokraterna är en klen förklaring. Finns viljan kan man lösa frågan men uppenbarligen saknas viljan.

Vi i Sverigedemokraterna är övertygade om att dessa frågor kommer återkomma möjligen i nya kläder från något annat håll – Glöm inte var ni hörde dessa idéer först, det är snart val igen……………………………….

Klas Beskow

Gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm