Sverigedemokraterna Vaxholm | Sverigedemokraterna i Vaxholm | Sida 3

Sverigedemokraterna Vaxholm

Välkommen till Sverigedemokraterna Vaxholm

 • Kommunfullmäktigemöte i Vaxholm

  Av CS den 27 september, 2019
  0

  Vaxholm 2019-09-23

  Vid kvällens kommunfullmäktigemöte behandlandes våra motioner rörande utvecklingen av färjetrafiken i Vaxholm.

  Våra tre motioner avfärdades helt av majoriteten i kommunstyrelsen. Vi noterade ett visst stöd från Waxholmspartiet när det gäller utökade turer på Oxdjupsleden vilket vi tackar för.

  När det gäller de övriga motionerna som rörde permanent färjeförbindelse mellan Tynningö och Vaxholm med möjlighet att knyta även Ramsö till en sådan linje och färjeläget i Vaxholm så var motståndet kompakt.

  Det sig en aning motsägelsefullt att majoriteten å ena sidan säger sig bejaka en utveckling av Vaxholm som skärgårdens huvudstad samtidigt som man är helt emot lösningar för att utveckla färjetrafiken som är ryggraden i en skärgårdskommuns kommunikationer.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är självklart att alla i vår kommun, så långt det är möjligt, ska ha samma möjligheter att ta sig till centralorten Vaxholm och det är mot bakgrund av detta vi lade motionen om permanent färjeled mellan Vaxholm och Tynningö. Vi tror också att det skulle vara möjligt att knyta Ramsö till en sådan linje.

  Ska det vara långsiktigt möjligt att varsamt utveckla Vaxholm till gagn framför allt för de som bor i centralorten är det nödvändigt att lösa frågan med färjelägets placering i Vaxholm men även här var motståndet och ointresset kompakt. Man hänvisar till att frågan har utretts tidigare utan att man funnit någon lösning. Det tycker vi från Sverigedemokraterna är en klen förklaring. Finns viljan kan man lösa frågan men uppenbarligen saknas viljan.

  Vi i Sverigedemokraterna är övertygade om att dessa frågor kommer återkomma möjligen i nya kläder från något annat håll – Glöm inte var ni hörde dessa idéer först, det är snart val igen……………………………….

  Klas Beskow

  Gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm

 • Sverigedemokraterna i Vaxholm lägger tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm

  Av CS den 26 juni, 2019
  0

  Under våren har Sverigedemokraterna i Vaxholm lagt tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm. Vi anser att en väl fungerande färjetrafik är en grundförutsättning för att vår skärgårdskommun Vaxholm ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt.

  Du kan ta del av innehållet i våra motioner genom att klicka på länken https://vaxholm.sd.se/var-vaxholms-politik/

  / Klas Beskow – gruppledare SD Vaxholm

 • Kommunfullmäktige 2019-06-17

  Av CS den 26 juni, 2019
  0

  Den viktigaste punkten vid Kommunfullmäktigemötet den 17 juni var enligt vår uppfattning Vänsters förslag till uppmjukning av tolkningen av Bosättningslagens två-årsregel.

  Migrationsverket har genom Bosättningslagen fått mandat att tvinga kommunerna i Sverige att ta emot ett visst antal asylsökande. I Vaxholms fall 37 personer 2017 och 33 personer 2019.

  De asylsökande ska beredas bosättning i kommunen under två år då Migrationsverket (staten) står för kostnaden. Efter etableringsfasen på två år ska den asylsökande själv lösa sin etablering på bostadsmarknaden.

  Nu vill Vänstern i Vaxholm att kommunen ska mjuka upp sin tolkning av Bosättningslagen och låta asylsökande som inte löst sin etablering under de två år som de bott i kommunen få bo kvar upp till fem år. Om förslaget genomförs innebär det att Vaxholms mottagning av asylsökande kommer få stora problem. Vaxholm har inga lediga bostäder vilket innebär att om de asylsökande som anlänt till kommunen tillåts bo kvar så kommer de nya asylsökande som anvisas till Vaxholm inte ha någonstans att ta vägen.

  Beslutet i Kommunfullmäktige blev att avslå Vänsterns förslag men utreda vad följderna skulle bli om man mjukade upp Bosättningslagens regler och medger att asylsökande bor kvar upp till tre år. Följderna blir givetvis de samma som vid en förlängning av boendet i upp till fem år, det vill säga att Vaxholms kommun får stora problem med att ordna de bostäder som vi blir ålagda via Migrationsverket.

  Vi i Sverigedemokraterna röstade givetvis mot förslaget, både motionen och förslaget till utredning. Detsamma gjorde Moderaterna och Kristdemokraterna. För förslaget röstade Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna, Centern och, förvånande nog, Vaxholmspartiet.

  Det går inte att frigöra sig från taken att förslaget om utredning av frågan är en räddningsplanka för den styrande minoriteten att hålla sig väl med Vänstern inför andra kommande omröstningar.

  Klas Beskow – gruppledare SD Vaxholm

 • Rösta på Sverigedemokraterna i valet till Europaparlamentet 2019

  Av fredrik.lindahl den 8 maj, 2019
  0

  Valet till Europaparlamentet handlar om i vilken riktning Europa ska utvecklas. Ska Europa fortsätta bestå av fria demokratiska nationer som samarbetar, eller ska Europa utvecklas till en massiv EU-stat styrd av icke folkvalda byråkrater i Bryssel?

  De andra svenska riksdagspartierna väljer att flytta mer makt till Bryssel. Sverigedemokraterna väljer istället samarbete i ett fritt, levande Europa. Vad väljer du?

  Rösta i valet till Europaparlamentet söndagen den 26 maj.

  Vill du veta mer? Besök https://eu.sd.se

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 4 maj

  Av fredrik.lindahl den 7 april, 2019
  0

  Nu är det dags igen! Den 4 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmie Åkesson kommer flera andra av partiets företrädare finnas på plats och tillsammans kicka igång valrörelsen för Europaparlamentsvalet.

  Det kommer som vanligt att finnas enklare förtäring och aktiviteter för barn och vuxna i anslutning till scenen.  Framträdandena på scenen börjar klockan 13.00, kom gärna en stund innan för att mingla och träffa andra Sverigevänner!

  Varmt välkomna!

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/588012461698822/