Parlamentarisk berättelse Sverigedemokraterna Vaxholm | Sverigedemokraterna Vaxholm

Parlamentarisk berättelse Sverigedemokraterna Vaxholm

Sverigedemokraterna har under 2020 haft två platser i kommunfullmäktige på samma sätt som föregående år. Vi har fortfarande insynsplats i Kommunstyrelsen men på grund av Coronapandemin har vi inte utnyttjat den eftersom vi endast är passiva åhörare och vi har inte tyckt att nyttan av deltagande har balanserat risken för smitta.

Allmänt kan sägas att det parlamentariska arbetet har präglats av- ,och hämmats starkt, av den pågående pandemin. Vi har ändå deltagit i alla kommunfullmäktigemöten. Fullmäktige-mötena har påverkats av pandemin på så sätt att t.ex. talartiderna har begränsats till två minuter och mötena har haft som ambition att klaras av på två timmar. Det är givet att under sådana omständigheter så krävs det ett stort personligt ansvar att inte gå upp i talarstolen ” bara för att”.

Vi har under året sett hur Vaxholmspartiet i princip fallit i två delar. Man har numera fyra vildar som sitter kvar i fullmäktige och samarbetar med vänsterpartiet och man har fyra ordinarie ledamöter som representerar VP

Under året har vi haft bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har regelbundna avstämminingar med M och KD inför varje fullmäktigemöte för att hitta gemensamma ståndpunkter vilket lovar gott för fortsatt samarbete efter nästa val. Det är uppenbart att vi har ett konservativt block i Vaxholm.

Med tanke på Vaxholmspartiets utveckling kanske vi kan hoppas på röster därifrån i valet 2022.

En fråga som seglat upp under hösten är styrets förslag till nytt bibliotek i Sparbankens gamla lokaler vid Söderhamnsplan. Frågan har dykt upp från ingenstans och är i stort sett utan beredning från förvaltningen. Om det går igenom innebär det ett 20-årigt åtagande från kommunen rörande lokalen till en kostnad på över 20 miljoner kronor. Vi tycker det är oansvarigt att komma med detta förslag och tillsammans med M och KD förordar vi att om biblioteket ska flyttas bör man titta på Rådhuset som alternativ. Kommunen äger huset och det är ju definitivt en kulturell byggnad. Att investera i en egen ägd fastighet kan aldrig vara fel.

Biblioteksfrågan återremitterades på sista Kommunfullmäktige för året men det är inte osannolikt att minoritetsstyret återkommer i frågan under 2021.

Vi har ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande rörande färjetrafiken och specifikt angående kommunens åtgärder med anledning av att färjerederiet gått ut på upphandling rörande nya färjor på Vaxholmsleden.

Vi anser att det är ett gyllene tillfälle att tillsammans med färjerederiet ta tag i färjetrafiken och utvecklingen av denna för att göra den effektivare och bättre för Vaxholm. På grund av Coronan har interpellationen inte kunnat hanteras under 2020 så förhoppningsvis kommer den upp under inledningen av 2021.

Jag ser med tillförsikt fram mot 2021 med siktet inställt på valet 2022.

 

Klas Beskow

Gruppledare Sverigedemokraterna i Vaxholm