Sverigedemokraterna i Vaxholm lägger tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm | Sverigedemokraterna Vaxholm

Sverigedemokraterna i Vaxholm lägger tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm

Under våren har Sverigedemokraterna i Vaxholm lagt tre motioner rörande färjetrafiken i Vaxholm. Vi anser att en väl fungerande färjetrafik är en grundförutsättning för att vår skärgårdskommun Vaxholm ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Du kan ta del av innehållet i våra motioner genom att klicka på länken https://vaxholm.sd.se/var-vaxholms-politik/

/ Klas Beskow – gruppledare SD Vaxholm