Vår politik | Sverigedemokraterna Vaxholm

Vår politik

Sverigedemokraterna Vaxholm Oppositionspartiet.

Rösta på Sverigedemokraterna den 9/9 till riksdagen, landstinget och Vaxholms kommunfullmäktige.
Vaxholm är en trygg oas i ett annat ganska oroligt Stockholmsområde, det vill vi värna om. Med permanent polisnärvaro och andra trygghetsskapande åtgärder tror vi att Vaxholm även i framtiden kan vara en trygg plats att bo i.
Vi ser också med förskräckelse på när politikerna river våra gamla fina byggnader och uppför nybyggnationer som inte alls hör hemma i den unika stadsbyggnadskaraktär som finns i Vaxholm. Vi vill värna om våra natursköna grönområden och inte förtäta sönder med en annalkande svår trafiksituation som följd.
Politikerna i Vaxholm har allt för länge fått stå oemotsagda.
Nu är det hög tid att vi ställer upp oss och säger att vi fått nog

SD-Vaxholm – Vad vill vi

• Varsam utveckling av hela Vaxholm med fokus på en sammanhållen och trygg kommun.

• Främja ett aktivt och dynamiskt företagsklimat.

• Förbättrade kommunikationer inom kommunen – Permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm.

• Öka tryggheten genom permanent polisiär närvaro i kommunen.

• Ansvarsfull invandringspolitik genom nej till förnyade eller påtvingade avtal med migrationsverket.

• God vård och omsorg av våra gamla – planera för äldreboenden på Resarö, Rindö och Tynningö.

• Den som samlar in pengar i Vaxholm på kommunens mark ska ha giltigt tillstånd för detta.

• En föredömlig skolgång för våra barn